Now Reading
Mensen met migratieachtergrond voelen zich onveiliger

Mensen met migratieachtergrond voelen zich onveiliger

Inwoners met een westerse en niet-westerse migratieachtergrond voelen zich doorgaans onveiliger dan inwoners met een Nederlandse achtergrond. Onveiligheidsgevoelens in algemene zin komen rela ef vaak voor bij de vier grootste herkomstgroepen (Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse nederlanders).

Dat concludeert het CBS in een onlangs gepubliceerd onderzoek. >> Lees de rest van dit artikel

Lees verder op : Republiek Allochtonië

About The Author
Republiek Allochtonië
Republiek Allochtonië
Op Republiek Allochtonië doen we verslag van de langlopende maatschappelijke discussie die we in Nederland voeren over 'het integratievraagstuk'. Omdat er al genoeg door anderen wordt gepolariseerd, kiezen wij voor de nuancering.